1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Firmy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest: Fair Packaging Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Buszewo 10, 62-045 Pniewy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000395655, NIP: 7872103795, REGON: 301911183.
  3. Na naszej stronie zbieramy następujące dane osobowe: • Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas korzystania z formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą, • Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia zapisu do newslettera, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. przestoju Firmy, jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie, • Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie newsletter, oraz kontaktujemy się z Tobą, • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Strony w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). • Cookies – nasza Strona internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie internetowej. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
  4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach: • Zapisu do newslettera - w którym przesyłamy istotne informacje dotyczące naszej firmy i oferowanych produktów – po wypisaniu z newslettera z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu, adres email). • Kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego – jeżeli chcesz się z nami skontaktować bezpośrednio ze strony internetowej
  5. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Strony.
  6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
  7. Na stronie internetowej www.fairunderlay.pl mogą znajdować się łącza do stron internetowych, aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.
  8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek na Stronie internetowej lub prześlij wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: newsletter@fairpackaging.pl